Call Transfer

Bạn có thể chuyển cuộc gọi cho bất kì ai trong cùng một nhóm bằng một trong 3 cách sau:

  • Blind Transfer: Chuyển trực tiếp đến 1 người nào đó mà không cần hỏi trước.
  • Semi-Attended Transfer: Chuyển 1 cuộc khi mà điện thoại đó đang đổ chuông.
  • Attended Transfer (Consultative Transfer): Chuyển cuộc gọi phải có sự chấp thuận của người nhận.

Hướng dẫn bật tính năng chuyển cuộc gọi trên Yealink SIP-T27

Đăng nhập vào gio diện quản lí điện thoại voip trên Web

Click vào Features->General Information.

Chọn Enabled  từ trường Allow Trans Exist Call.

Transfer

Click Confirm để xác nhận thay đổi

Blind Transfer

Tính năng cho các nhân viên trong cùng 1 phòng ban.

Trước sử dụng được tính năng này bạn phải chắc rằng. Các phím tính năng đã được cấu hình hoặc biết được cú pháp thực hiện.

Trong một cuộc gọi bạn cần chuyển cuộc gọi :

Nhấn nút Tran – > Số EXT của người cần chuyển -> Tran

Semi- attended Transfer

Nhấn nút Tran – > Số EXT của người cần chuyển -> Nhấn # hoặc OK

Attended Transfer

Tương tự với Semi – attended transfer