Phần mềm Call center

So do ket noi CallCenter

Nếu bạn có một trung tâm cuộc gọi nhỏ để xử lý công việc bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bạn không thể không nhanh chóng và đáp ứng với mỗi nhu cầu người gọi. Bạn có thể nhận được nhiều cuộc gọi hàng ngày hơn, và những cuộc gọi đó có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi vì dịch vụ khách hàng là quan trọng. Vì vậy cần có một phần mềm quản lí tất cả cuộc gọi và thông tin khách hàng.

Vấn đề là, nếu công ty bạn không có khối lượng cuộc gọi lớn như của một trung tâm call center, nó có thể khó khăn trong việc xin ngân sách cho việc đầu tư vào một ứng dụng trung tâm cuộc gọi đầy đủ. Tóm lại, các tính năng và chi phí liên quan đi kèm với một hệ thống call center lớn dường như là quá mức cần thiết cho các hoạt động nhỏ hoặc các công ty hoạt động kinh doanh không phải là “Call center”.

Những gì bạn thực sự cần là những tính năng quan trọng nhất thường đi kèm với một ứng dụng trung tâm cuộc gọi lớn, nhưng trong một ngân sách kinh doanh nhỏ.

Vậy hãy nhìn vào những call center nhỏ nào thực sự cần một phần mềm trung tâm cuộc gọi và cách họ có thể có được các tính năng mà họ cần (và nhiều hơn nữa) nhưng vẫn tiết kiệm chi phí nhất.

Những tính năng cần thiết trong phần mêm call center mà bạn cần

Cho phép nhiều cuộc gọi vào quản lí các cuộc gọi xem ai đang tiếp nhận chúng

Lời chào tự động giúp bạn tìm được những phòng ban cần thiết mà không làm mất quá nhiều thời gian

Phân phối cuộc gọi đến cho từng nhân viên một cách hợp lí nhất. đảm bảo khối lượng công việc của mỗi người là như nhau.

Báo cáo lại tất cả cuộc gọi, quản lí các cuộc gọi đến và đi

Ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và đi.

Báo cáo trạng thái của nhân viên: đang rảnh, đang tiếp nhận cuộc gọi, đang bận

Tích hợp chat trực tuyến

Quản lí hợp thự thoại

Các công cụ hỗ trợ hoặc tích hợp với hệ thống bạn đang dùng