Một số lưu ý khi dùng Grandstream DP720 / DP750

Tôi có thể thay đổi tên hiển thị của điện thoại DP720 của mình không?

Tên của thiết bị DP720 có thể thiết lập lại bằng một bát kì nào khác.

Cách 1: Thay đổi trực tiếp từ tay cầm DP720. Vào Menu – > Settings -> Handset Name.

Cách 2: Thay đổi từ giao diện Web khi bạn đã kết nối với DP750. Chọn Tab UI -> DECT -> General Settings -> Handset Settings -> Handset Name.

Tôi có thể kiểm tra trạng thái Đăng ký SIP từ menu điện thoại không?

Điện thoại DP720 không thể hiển thị trạng thái Đăng ký SIP. Bạn cần kiểm tra trạng thái đăng ký trực tiếp từ giao diện web của thiết bị DP750. Vào mục Status -> Account Status -> SIP Registration.

Tôi có thể thực hiện cuộc gọi giữa các thiết bị cầm tay DP720 mà không cần tài khoản SIP không?

Cuộc gọi nội bộ giữa các DP720 đã đăng ký với cùng một trạm gốc DP750 không được hỗ trợ. Bạn sẽ cần đăng ký tài khoản SIP DP720 để thực hiện cuộc gọi giữa chúng.

Tôi có thể thực hiện cuộc gọi IP trực tiếp bằng điện thoại IP DP720 không?

Người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi IP sử dụng mã sao theo các bước sau:

1. Nhấc điện thoại lên và bấm phím quay số

2. Quay số code *47 +  Địa chỉ IP đích cần gọi tới. Sau đó bấm phím quay số để bắt đầu cuộc gọi.

Ví dụ về các cuộc gọi IP trực tiếp

a) Nếu địa chỉ IP đích là 192.168.0.160, quy ước quay số là * 47. Sau đó 192 * 168 * 0 * 160. Sau đó nhấn phím “#” nếu nó là được định cấu hình là phím gọi hoặc đợi 4 giây. Trong trường hợp này, cổng đích mặc định 5060 được sử dụng nếu không có cổng nào được chỉ định.

b) Nếu địa chỉ IP / cổng đích là 192.168.1.20:5062, thì quy ước quay số sẽ là: * 47, sau đó 192 * 168 * 0 * 160 * 5062, sau đó nhấn phím “#” nếu nó được cấu hình như một phím gửi hoặc chờ 4 giây.

Lưu ý: Đảm bảo rằng các tính năng “Use Random SIP Port”  và “Disable Direct IP Call” đã được cài đặt trên DP750

Phân phối điện thoại VoIP tại Việt Nam

Hotline: 1900 6069