Tag - Giải pháp điện thoại bàn cho văn phòng

Điện thoại IP là gì? Hệ thống nội bộ gọi miễn phí

Tin tức

Điện thoại IP là gì? Điện thoại IP hay còn gọi là IP Phone, là điện thoại được thiết kế về mặt công nghệ theo chuẩn SIP (Session Initation Protocol). Để sử dụng cho các hệ thống tổng…