Tag - covid

Mua bản quyền phần mềm zoom giá bao nhiêu?

Hướng dẫn

Zoom là gì ? Zoom Cloud meeting là gì ? Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm. Hoạt động trên môi trường internet. Đặc biệt trong mùa…

HỮU ÍCH