wifi phone là dòng điện thoại bàn IP wifi sử dụng tín hiệu sóng wifi để kết nối với modem. Là một giải pháp tiết kiệm chi phí hạ tầng mạng. Giúp cho doanh nghiệp ít tốn kém hơn trong việc nâng cấp hệ thống sang VoIP