25 Teledex kim cương

25 Teledex kim cương:

Mã: Faceplate1

Teledex kim cương và Opal tùy chỉnh Faceplate in

In trên mặt bao gồm:

  • 1 màu mực
  • 1 màu giấy tiêu chuẩn (Trắng, Kem, Xám)

Đội faceplate của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình in ấn và đảm bảo rằng các faceplates của bạn cũng giống như bạn hình dung chúng.

Sau khi nhận được đơn đặt hàng, nhóm mặt tiền của chúng tôi sẽ:

  • Liên hệ với bạn để xem lại đơn đặt hàng của bạn
  • Và giúp bạn với các hướng dẫn quay số và vị trí biểu trưng của bạn.

Chúng tôi có thể in các mặt nạ bằng bất kỳ màu nào và thêm nhiều màu mực. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trợ giúp các yêu cầu đặc biệt của bạn.

Nếu bạn đang đặt hàng lại, vui lòng bỏ phí thiết lập ở trên.

Tùy chỉnh điện thoại Faceplate, tùy chỉnh Faceplate, tùy chỉnh giấy Faceplate, khách sạn Faceplate, tùy chỉnh điện thoại mặt tấm, tùy chỉnh mặt tấm, khách sạn mặt tấm

Trách nhiệm bảo hành của công ty Du Hưng:

  •  Thiết bị còn trong thời gian bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo đúng quy định của nhà sản xuất.
  •  Thiết bị hư hỏng phải gửi lại Công ty được bảo hành và hoàn trả máy tốt trong thời gian từ 02 đến 15 ngày tùy theo mức độ hư hỏng.
  •  Không giải quyết mọi lý do đổi hoặc trả lại thiết bị nếu không vì lỗi của nhà sản xuất yêu cầu.
Hãng sản xuất

teledex