Điện thoại Cotell phone… là giải pháp tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, IP Phone tự hào là nhà phân phối điện thoại khách sạn … Nhân viên khách sạn từ quầy lễ tân có thể gửi tin nhắn thông qua Cotell phone loại bỏ sự cần thiết cho giấy hoặc điện thoại nhắn tin truyền thống. … Kênh phát thanh có thể được tùy chỉnh để hiển thị dựa trên những gì khách lựa chọn