Nguồn điện thoại Yealink PS5V2000US

Các Yealink PS5V2000US là một nguồn cung cấp năng lượng cho các Yealink T46GYealink T48G và YealinkT49G

Nguồn điện thoại Yealink PS5V2000US

Các Yealink PS5V2000US là một nguồn cung cấp năng lượng cho các Yealink T46GYealink T48G và YealinkT49G

Nguồn điện thoại Yealink PS5V2000US

Nguồn điện thoại Yealink PS5V2000US

Nguồn điện thoại Yealink PS5V2000US

Nguồn cung cấp cho Yealink 5-volt 2-amp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG
Trụ sở:
36A, Đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 73000 246 — Fax: (84-8) 3512 6322
Website: www.duhung.vn