Call center là một hệ thống có chức năng nhận và chuyển tiếp một lượng lớn các cuộc gọi. Call center được tổ chức trong một công ty nhằm tiếp nhận và giải đáp các cuộc gọi đến của khách hàng, cung cấp thông tin cho khách hàng và cũng được sử dụng cho mục đích telemarketing, chăm sóc khách hàng.

Phân loại call center

Inbound Call Center

Tiếp nhận và trả lời thông tin khách hàng từ bên ngoài hướng về Call Center.

Phù hợp với:

 • Chăm sóc khách hàng.
 • Tư Vấn và giải đáp khách hàng.
 • Hỗ trợ kỹ thuật.
 • Bán hàng.

Outbound Call Center

Nhân viên Call Center chủ động gọi ra cho khách hàng.

Phù hợp với.

 • Chăm sóc khách hàng.
 • TeleSales.
 • Tư vấn bảo hiểm tài chính.

call center

Mô hình giải pháp

lap-tong-dai-ip-s300-cho-doanh-nghiep-2

Mô hình sử dụng lại điện thoại Analog cũ và IP phone

 

lap-tong-dai-ip-s300-cho-doanh-nghiep-1

Mô hình sử dụng điện thoại VoIP

Đặc điểm nổi bậc

 • Hệ thống ổn định.
 • Hỗ trợ nhiều tính năng cần cho doanh nghiệp
 • Quản lí và nâng cấp dể dàng
 • Chất lượng thoại tốt nhất

Thiết bị yêu cầu

Tổng đài Yeastar S300, điện thoại Analog, Điện thoại IP, Phần mềm Softphone,…